Dostawa urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku - zapytanie ofertowe nr 10/2015

  

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 10/2015 na dostawę urządzenia do metalizacji natryskowej w hali LKM GSG Towers w Gdańsku.
Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2015 roku, godz. 15:00.

 

Zmiany do zapytania ofertowego nr 9/2015

               

GSG Towers Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z pkt. 10.6 zapytania ofertowego nr 9/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk bram rolowanych przemysłowych na hali 48 GSG Towers w GdańskuZamawiający wprowadził zmiany do zapytania ofertowego nr 9/2015. Poniżej przedkładamy Państwu zmiany do zapytania ofertowego nr 9/2015 oraz tekst jednolity zmienionego zapytania ofertowego nr 9/2015.

Zapraszamy do złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2015 roku, godz. 15:00.

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie 3 sztuk bram rolowanych przemysłowych na hali 48 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 9/2015

  

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładam Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 9/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk bram rolowanych przemysłowych na hali 48 GSG Towers w Gdańsku. Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2015 roku, godz. 15:00.

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 2/2015)

     

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 03 kwietnia 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysiegnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 2/2015) zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysiegnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore"  zostanie ponownie przeprowadzone poprzez skierowanie w dniu 03 kwietnia 2015 roku zapytań ofertowych nr 6/2015, nr 7/2015 oraz  nr 8/2015 do potencjalnych dostawców oraz umieszczenie jego treści na stronie  internetowej Zamawiającego: www.gdanskshipyard.pl

 

Dostawa, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 8/2015

 

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 8/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore". Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 10 kwietnia 2015 roku, godz. 15:00

« result 1-5, 1–5 6–10 11–14 »

Bądźmy w kontakcie. Zapisz się na newsletter
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.
© 2015 Stocznia Gdańsk S.A.
made by eximius.pl