Dostawa, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania- Zapytanie Ofertowe nr 14/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 15/2015  na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore".

Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2015 roku, godz. 15:00

Informacja o unieważnienie postępowania (zapytanie ofertowe nr 12/2015)

                                                                                           

                                   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 13 maja 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 12/2015) zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 11/2015)

 

                      
                                                                                           

                                   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 23 kwietnia 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 11/2015) zostało unieważnione.

Przebudowa instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 13/2015

   

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładam Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 3/2015 na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towees w Gdańsku.

Zapraszam do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 18 maja 2015 roku, godz. 15:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 5/2015

  

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 5/2015 na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni technologicznej wraz z instalacjami towarzyszącymi dla zasilania instalacji w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Firma Jabłoński z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (1,65) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 5/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  Jednocześnie informujemy, iż Oferty złożone przez A&T Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ulicy Przemysłowej 12 A oraz Condix S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy Poznańskiej 11 B  zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymagania, określonego w pkt. 4.2.5 Zapytania Ofertowego nr 5/2015 w zakresie koniecznego okresu gwarancji.


Pozostałe oferty:

       1) GPEC Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-720), przy ulicy Połęże/Miałki Szlak 44 (1,35 pkt)

« result 1-5, 1–5 6–10 11–15 16–20 21–22 »

Bądźmy w kontakcie. Zapisz się na newsletter
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.
© 2015 Stocznia Gdańsk S.A.
made by eximius.pl