Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 4/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w poniżej przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 4/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież  wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers Sp. z o.o. w Gdańsku (w języku polskim oraz języku angielskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  29 marca 2015 roku, godz. 15:00.

 

Zmienione zapytanie ofertowe nr 2/2015

             

GSG Towers Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z pkt. 10.6 zapytania ofertowego nr 2/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore", Zamawiający wprowadził zmiany do zapytania ofertowego nr 2/2015. Poniżej przedkładamy Państwu zmiany do zapytania ofertowego nr 2/2015 oraz tekst jednolity zmienionego zapytania ofertowego nr 2/2015.

Zapraszam do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 23 marca 2015 roku, godz. 15:00.

 

Dostawa, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych - Zapytanie ofertowe nr 3/2015

  

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładam Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 3/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore".

Zapraszam do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 roku, godz. 15:00.

Informacja o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe nr 1/2015)

   

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 03 marca 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (zapytanie ofertowe nr 1/2015) zostało unieważnione.

Jednocześnie informujemy, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" zostanie ponownie przeprowadzone poprzez skierowanie w dniu 06 marca 2015 roku zapytania ofertowego nr 3/2015 do potencjalnych dostawców oraz umieszczenie jego treści na stronie  internetowej Zamawiającego: www.gdanskshipyard.pl

Dostawa i uruchomienie linii do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych - Zapytanie ofertowe nr 2/2015


GSG Towers Sp. z o.o. 
w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, przedkładamy Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 2/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie lini do montażu i spawania sekcji wież wiatrowych wraz z słupowysięgnikami do spawania i zestawami obrotników rolkowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (w języku polskim oraz języku angielskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 roku, godz. 15:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

W związku z prowadzonymi zmianami do zapytania ofertowego nr 2/2015 poniżej znajdują sie do pobrania zmiany do zapytania ofertowego nr 2/2015 oraz tekst jednolity zapytania ofertowego nr 2/2015.

« result 1-5, 1–5 6–6 »

Bądźmy w kontakcie. Zapisz się na newsletter
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.
© 2015 Stocznia Gdańsk S.A.
made by eximius.pl