pl
en
Aktualności

2016-04-25

Podsumowanie okresowych ocen pracowniczych

W marcu, zgodnie z zapowiedzią Zarządu, zakończona została procedura wdrożenia pierwszych ocen okresowych wśród pracowników Spółek GSG. 

Oznacza to, że przeszliśmy wszystkie kroki procesu oceny pracy. Był to faktycznie bardzo długi proces, jednak należy pamiętać, że, robiąc to po raz pierwszy, uczyliśmy się realizacji tego zadania na wszystkich szczeblach. Samo opracowanie zasad systemu oceny pracy było bardzo czasochłonną częścią całego projektu.

Pierwsza ocena pracy w liczbach:

- liczba dokonanych ocen: 860

- łączna liczba oceniających: 56

- liczba grup do oceny grupowej: 48

Podstawowym celem, jaki przyświecał wdrożeniu przedmiotowego procesu, była chęć rzetelnej oceny kompetencji pracowników Grupy wg ujednoliconych kryteriów. Była to także okazja do zakomunikowania ocenianym pracownikom przez bezpośrednich przełożonych ich mocnych i słabych stron oraz oczekiwań pracodawcy względem zatrudnionego.

Niezwykle istotnym aspektem procesu okazała się być faktyczna możliwość rozmowy pracownika z przełożonym. Były to rozmowy o wzajemnych oczekiwaniach, problemach, jak również możliwościach rozwoju. Ocena okazała się tym samym dobrą sposobnością do tego, aby wspólnie z przełożonym zastanowić się nad tym, które z zachowań, postaw i wyników pracy zasługują na szczególne uznanie, a nad którymi oceniany pracownik musi jeszcze popracować.

Przeprowadzone oceny były ważne również dla Zarządu. Stanowiły bowiem istotne źródło wielu wartościowych informacji o tym, jak pracownicy postrzegają pracodawcę. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystane zostaną przez Zarząd w przyszłości do wprowadzania działań korygujących.        

Co dalej z SOP?

Trzy rzeczy:

  1. Jeszcze w tym miesiącu odbędą się grupowe spotkania ze wszystkimi oceniającymi w celu zebrania propozycji usprawnień procesu. Zarządowi zależy, żeby proces ten na stałe „zagościł” w kulturze funkcjonowania firmy i żeby był to proces możliwie najlepiej dopracowany, czyli dający najbardziej wymierny obraz sytuacji w zakresie oceny pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach.
  1. Analizy płacowe są na finiszu. Ich wyniki ogłosimy po uprzedniej konsultacji ze Związkami Zawodowymi. Ale idea jest wciąż ta sama – osiągnąć porównywalny poziom wynagradzania za dany stopień kwalifikacji i zaangażowania w pracę oraz doceniać najlepszych i dawać jasny sygnał, że oczekuje się poprawy od najsłabszych.
  2. Już teraz myślimy o kolejnej ocenie – planowany termin jej przeprowadzenia to jesień tego roku

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.