pl
en
Aktualności

2016-04-08

Szczególni goście na Wyspie Ostrów

W środę 6 kwietnia w Stoczni Gdańsk odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów spółek Grupy Stoczni Gdańsk (GSG) z Pawłem Brzezickim, wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Aleksandrą Jankowską i Andrzejem Marszkiem prezesem i wiceprezesem PSSE. Radę nadzorczą Stoczni Gdańsk S.A. reprezentowała jej przewodnicząca Ludmiła Buimister.

Na spotkaniu omówiona została obecna sytuacja w branży oraz plany inwestycyjne i rozwojowe prowadzone w Grupie Stoczni Gdańsk. Zastanawiano się nad rozwinięciem i pogłębieniem współpracy Grupy GSG z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak również potwierdzono chęć stałego zaangażowania się w proces rozwoju przemysłu morskiego i off-shore w Polsce.

- Jesteśmy liderem na skalę światową, jeśli chodzi o produkcję wież wiatrowych – powiedział Prezes Zarządu Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o.o. Jarosław Łasiński – Obecnie jesteśmy w stanie wyprodukować miesięcznie 16 kompletnych wież, a po zakończeniu inwestycji nasza wydajność wzrośnie do 28. Inwestycje pomogą również rozwinąć produkcję prefabrykatów do budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych – dodał.

Podczas kilkugodzinnego spotkania dyskutowano także nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem tzw. ustawy stoczniowej. Zmiany ustawodawcze zakładają stworzenie polskiemu przemysłowi stoczniowemu co najmniej takich samych warunków, jakie mają firmy tego sektora w innych państwach UE. Ustawa obejmuje całą branżę, bez specjalnego traktowania podmiotów ze względu na ich kondycję, kapitał czy lokalizację. Ustawodawca zakłada kompleksową poprawę warunków dla wszystkich firm branży stoczniowej zarówno państwowych, prywatnych jak i z kapitałem mieszanym.

- Projekt jest przez nas szczegółowo analizowany. Konsultujemy go z przedstawicielami rządu, ministerstwami oraz innymi podmiotami bezpośrednio zainteresowanymi ustawą. Zależy nam na tym, by gotowy dokument zapewnił optymalną, opartą na zdrowych fundamentach, pomoc dla rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce. Grupa Stoczni Gdańsk ma również szansę na skorzystanie z rozwiązań proponowanych w ustawie - powiedział Jarosław Łasiński.

Podczas pobytu goście mieli także okazję do zwiedzenia stoczni. Poznali m.in. proces produkcji sekcji wież wiatrowych. Zobaczyli z bliska zaawansowany stan realizowanych na terenie Grupy Stoczni Gdańsk inwestycji, których oddanie zaplanowano na połowę czerwca.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.